Privacybeleid

Uw privacy is van cruciaal belang voor ons. Evenzo hebben we dit beleid opgesteld met het einddoel dat u moet zien hoe we individuele gegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken en onthullen en gebruiken. De volgende blauwdrukken van ons privacybeleid.

  • Voor of op het moment dat persoonlijke informatie wordt verzameld, zullen we de doeleinden identificeren waarvoor informatie wordt verzameld.

  • We zullen individuele gegevens enkelvoudig verzamelen en gebruiken om aan de door ons aangegeven redenen te voldoen en voor andere goede doeleinden, tenzij we de toestemming krijgen van de betrokken persoon of zoals vereist door de wet.

  • We zullen alleen individuele gegevens bewaren die zo lang zijn als essentieel voor de bevrediging van die redenen.

  • We verzamelen individuele gegevens met legale en redelijke middelen en, waar passend, met de informatie of instemming van de betrokken persoon.

  • Persoonlijke informatie moet belangrijk zijn voor de redenen waarom deze moet worden gebruikt, en, voor zover essentieel om die redenen, nauwkeurig, volledig en bijgewerkt zijn.

  • We zullen individuele gegevens beschermen door middel van veiligheidsschilden tegen ongeluk of inbraak, en ook tegen niet-goedgekeurde toegang, openbaarmaking, duplicatie, gebruik of wijziging.

  • We zullen klanten onmiddellijk toegang geven tot ons beleid en onze procedures voor het beheer van individuele gegevens.

We zijn gericht op het leiden van ons bedrijf volgens deze normen met een specifiek einddoel om te garanderen dat de privacy van individuele gegevens veilig is en wordt gehandhaafd.